• Becsl nivåstickor

Affärsidé och vision

Becsl by Sweden – Plastproduktion i Fjällbacka

Affärsidé

Att i nära samarbete med våra kunder utveckla och producera högkvalitativa produkter. Sätta kunden i fokus och genom flexibilitet snabbt förverkliga och genomföra kunders önskemål.

Vision

Vår vision är att vara en marknadsledande aktör och värdeskapare inom vår bransch, och att där vara känd som en kunnig och tillförlitlig leverantör av absoluta kvalitetsprodukter.

Framtidens Becsl

Ständiga förbättringar och utökning av marknaden gör Becsl till ett expansivt företag med bibehållen spetskompetens. Vi vill ytterligare befästa vår position som en marknadsledande aktör på marknaden. Den initiala entreprenörsandan och yrkesstoltheten lever kvar och lägger grunden i framtidens Becsl.

Miljö

Becsl är ett miljömedvetet företag och vi har satsat på solcellspaneler för drift av våra maskiner samt vårt kylsystem drivs till 75% av luft. Vi jobbar ständigt med förbättringar för att vara så miljömedvetna som möjligt.

Snabbanslutning